OD 15.7. OTEVŘENO
7:00-10:00 | 16:30-22:00
POPTEJ

SKUPINOVOU
AKCI

obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek

KNIHA HOSTŮ

Od 15.7. máme otevřeno 7:00-10:00 a 16:30-22:00.
      Zaměstnání    

Dobrý den,

šikovné, snaživé a usměvavé kolegy uvítáme v našem kolektivu téměř kdykoliv.
Pokud máte zájem podílet se na úspěšném fungování naší firmy, napište nám prosím na prace@ludmila.cz
.
Uveďte prosím pár řádků o Vás, o jakou práci máte zájem, v jakých časech, zda brigádně nebo na HPP, jak byste chtěl (a) být ohodnocen (a).
Určitě se Vám ozveme.

Děkujeme a těšíme se třeba právě na Vás…

za hotel Ludmila, Veronika Dvořáková

personal manager

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Hotel Ludmila, Raček spol. s r.o., IČO: 407 64 508, se sídlem Pražská 2639, 276 01 Mělník („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Za účelem uskutečnění výběrového řízení na uvedené pozice jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu zaslaných životopisů, a to na základě plnění smlouvy (resp. opatření před uzavřením smlouvy).

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, naleznete zde.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat do ukončení výběrového řízení.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).